Monday, January 19, 2015

भ्यास

अल्माड़ में नालि  बगनयी , कच्यार पट्ट बाट हये गयी 
नगर पालिका जे के छ , नरक पालिका हये ग्ये ।
मु  पजाम मल्ली के स्वेर बेर हिटनु  , 
पढ़ी लिखी मैस बोलनी ,
तौ  देखो कार्टून ।

कि करू हो, तुमर जस सहुर कां ,
तुमुल  झाड़ झाड़ बेर बाट में डालो  , 
घरक कुड़ देइ बटि भनका हालो,
मु ख्वार बचुने टिनक छात ढकनू  
पढ़ी लिखी मैस बोलनी ,
अये ग्यो कार्टून ।

जस अल्माड़क हाल छ , 
तौ प्रशासनक कमाल  छ , 
मैसनक चाल छ, पुरि दाल काव  छ। 
पोरी बेर ले कौ , आज ले कै गयुं 
जाग जाओ , तुम तो सैप छा 
म्योर  कि, 
मि तौ  भ्यास-क-भ्यासे  रे गयुं। 

--
नरेंद्र पंत
जनवरी २०१५


0 comments: